2016/11/21

Czy istnieje związek między boreliozą a Hashimoto?

borelioza a hashimoto

Dziś trochę dłuższy tekst, ale dotyczący bardzo ważnego zagadnienia. 6. września w Gdańsku w ramach konferencji Żyję Świadomie odbył się wykład dr n. med. Marii Bortel-Badury na temat boreliozy – choroby, o której mówi się coraz więcej. Poniżej przedstawiam krótkie podsumowanie wykładu, a na końcu wyjaśnienie, jaki to ma związek z chorobą Hashimoto.

Czym jest borelioza?

Jest to najczęstsza choroba odkleszczowa, zakaźna, wywoływana przez bakterie, głównie z gatunku Borrelia burgdorferi. Przenoszą ją też owady (pchły, komary), a niektóre źródła podają, że możliwe jest zarażenie np. przez kontakt płciowy z chorym człowiekiem.

Jakie są objawy boreliozy?

Borelioza to choroba wieloukładowa, więc jej objawy są bardzo zróżnicowane i niestety mało charakterystyczne. Krętek może atakować m.in. nabłonki, nerwy, mięsień sercowy, stawy. Chory może cierpieć na chroniczne zmęczenie, problemy z pamięcią i koncentracją, depresję, migreny, bóle brzucha, zaburzenia wzroku i słuchu, problemy z wysławianiem się, czy nawet niedowład kończyn. Co więcej objawy te mają charakter zmienny i napadowy – bóle stawowe mogą trwać kilka dni lub tygodni, po tym czasie ustępują lub przenoszą się na inne stawy (np. raz kolanowe, raz skokowe). Często wspomina się o rumieniu wędrującym jako charakterystycznym objawie, jednak nie występuje on u wszystkich zarażonych (wg niektórych statystyk nawet u mniej niż 50%), co utrudnia diagnozę.

Jak zdiagnozować boreliozę?

Nie ma niestety 100% wiarygodnej metody diagnostycznej – bardzo często chorzy uzyskują wynik fałszywie negatywny, który wcale nie oznacza braku bakterii w organizmie. Przez tak rozmaite objawy i negatywne wyniki badań na obecność krętka boreliozy pacjenci odwiedzają lekarzy różnych specjalności, a nawet są kierowani do psychiatry. To powoduje nieprawidłowe diagnozy obejmujące m.in. stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne czy depresję i nerwicę. Warto mówić o tej chorobie, ponieważ niestety dotyka coraz większej liczby osób, a jest bardzo trudna do wykrycia i rozpoznania.

Co wspólnego ma borelioza z chorobą Hashimoto?

Nadal nie wiemy, skąd bierze się choroba Hashimoto, ale specjaliści zwracają uwagę na tzw. wyzwalacze, które przyczyniają się do rozwoju tego schorzenia. Potencjalne wyzwalacze są przeróżne m.in. nieprawidłowy poziom niektórych pierwiastków w organizmie, nadmiar toksyn, jak i różnego rodzaju infekcje. Istnieje wiele badań sugerujących związek między infekcjami (w tym krętkiem Borrelia burgdorferi) a rozwojem chorób autoimmunizacyjnych, takich jak Hashimoto. Przyczyną może być zjawisko mimikry molekularnej – podobieństwo pomiędzy antygenami ludzkimi a pochodzącymi z mikroorganizmów, które może prowadzić do przekształcenia obronnej odpowiedzi systemu immunologicznego w atak na własne tkanki, czyli reakcję autoimmunologiczną.

Dla zainteresowanych podaję poniżej kilka prac naukowych na temat potencjalnego związku między zakażeniem bakterią Borrelia burgdorferi a autoimmunizacyjnym zapaleniem tarczycy Hashimoto:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15671776
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16571084
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12593730